ثبت شکایات

برای ثبت شکایات خود می توانید به صفحه ارتباط با ما مراجعه کنید و از قسمت موضوع، گزینه ثبت شکایات را انتخاب نموده و در قسمت پیام شما ، شرح نارضایتی و شکایت خود را درج نمایید. همکاران ما جهت رفع مشکل با شما در تماس خواهند بود.